PERSBERICHT, met Nicole Datson als onze stress-deskundige

Beleid ouderschapsverlof loopt achter op praktijk.png

Beleid ouderschapsverlof loopt achter op praktijk.

De verlofregelingen in Nederland zijn verouderd: de traditionele regelingen sluiten niet meer aan op de veranderde arbeidssituatie in Nederland. Dit concludeert Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid voor de PvdA tijdens de Mevrouw de Professor talkshow over Spitsuur op het WOMEN Inc. Festival zondag 6 maart.

Sandra Rottenberg ging met drie vrouwelijke topwetenschappers en het kamerlid in gesprek over de ins- en outs van de drukste periode van ons leven: het spitsuur. Jonge kinderen, een veeleisende baan, ambities en soms ook de zorg voor je ouders; het zijn veel ballen om hoog te houden. Dat weet moleculair bioloog Nicole Datson ook uit eigen ervaring. Als wetenschapper ging zij een dag minder werken om de druk vanuit de thuissituatie het hoofd te bieden. Inmiddels werkt zij weer meer dan fulltime, maar kreeg zij niet haar contract voor vijf dagen terug.

Ingrid Robeyns, hoogleraar Praktische Filosofie, argumenteert dat de huidige verlofregeling voor vaders zelfs discriminerend is als je kijkt naar hoe het verlof voor vrouwen is opgebouwd. Laura den Dulk, als socioloog gespecialiseerd in de werkprivé balans in internationale context, typeert Nederland als een traditioneel land. Maar dat betekent niet dat er aan de rolverdeling niets te doen is. In Noorwegen, van oudsher net zo traditioneel qua rolverdeling als Nederland, is een systeem ingevoerd waarbij de vaders gestimuleerd worden om een echt zorgende rol op zich nemen. Het Noorse model geeft recht op een jaar betaald verlof. Hiervan zijn er zes weken speciaal voor vaders en negen weken voor de moeder, terwijl de rest van het verlof tussen de beide ouders kan worden verdeeld.

Dat Noorse model is aantrekkelijk, maar waar moet het uit betaald worden? Ingrid Robeyns geeft aan dat alle beleidsmaatregelen keuzes impliceren. Zo wordt momenteel prioriteit gegeven aan belangen van huiseigenaren door de hypotheekrenteaftek ongemoeid te laten. Het is een politieke keuze om de 15 miljard die daar te winnen zijn niet te besteden aan de belangen van gezinnen in het spitsuur, benadrukt Robeyns. Er is veel te winnen bij het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Een vereenvoudiging van het huidige woud aan verlofregelingen kan ook soelaas bieden, en er moet goed gekeken worden naar de uitbreiding van het vaderschapsverlof zodat ouders het echt samen kunnen doen, aldus Hamer.

Mevrouw de Professor
De Mevrouw de Professor talkshows worden georganiseerd door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren in samenwerking met het tijdschrift esta, WOMEN Inc. en Fast Facts. De volgende talkshow gaat over wat je moet weten over eten en vindt plaats op de Radboud Universiteit Nijmegen op maandag 23 mei van 10:00 tot 11:30 uur.
Van de talkshow over Spitsuur is een videoverslag beschikbaar.

10/03/2011