Presentation 2010 Dynacorts Award

Robert T de Jonge ontvangt de 2010 DynaCort award uit handen van Roel de Rijk; links Ron de Kloet voorzitter van de jury

Robert T. de Jonge, student Life Sciences & Technology, ontving donderdag 16 december j.l. de 2010 DynaCorts Award voor zijn master thesis getiteld: ‘In silico identification of glucocorticoid receptor binding sites’. Robert combineerde in zijn thesis onderzoek onder leiding van dr Onno Meijer en dr Nicole Datson de bio-informatische analyse van glucocorticoid receptor bindingsplaatsen op het DNA met experimentele validatie door nieuw ontwikkelde ChiP technologie. Dit werk wordt ook wel gezien als de ‘next generation pharmacology’ gekenmerkt door een drug targeting benadering avant la lettre. De prijs werd overhandigd door dr Roel de Rijk van DynaCorts, een recente spin-off van de Afdeling Medische Farmacologie gericht op valorisatie van psychotrope farmaca gebaseerd op de centrale steroïd receptor. De prijs bestond uit een oorkonde en een geldbedrag.

English version:
Robert T. de Jong, student Life Sciences & Technology, University Leiden, received on Thursday 16 December, the 2010 DynaCorts Award for his master thesis entitled: ‘In silico identification of glucocorticoid receptor binding sites’. Robert combined in his thesis research under the supervision of dr Onno Meijer and dr Nicole Datson the bio-informatics of glucocorticoid receptor binding sites on DNA with experimental validation by newly discovered ChIP technology. This work is considered to be the next generation pharmacology, characterized by a drug targeting approach avant la letter. The prize was presented by dr Roel de Rijk of Dynacorts, a recent spin-off company of the Department of Medical Pharmacology which has as its mission the valorization of psychotropic drugs based on central steroid receptors. The award was a certificate and a sum of money.

03/01/2011