Onderzoekingen over den invloed van insuline en glucose op de gluconeogenese en glycogenolyse in leverweefsel in vitro

Colenbrander, H.J.
PhD defense date/Issue date: 
1 Jan 1948
11/04/2011