Physiologische waardebepalingen van geneesmiddelen en methoden tot het onderzoeken van de werkzaamheid van mengsels van narcotica en locaal-anaesthetica

Storm van Leeuwen, W.
PhD defense date/Issue date: 
1 Jan 1919
11/04/2011